SAŽETAK

Trees Without Roots

Drveće bez korijena je lični prikaz dvoje djece koja dolaze iz mješovite religije pokušavajući da pobegnu od rata i progona. Budući da su bili političke mete i izloženi radikalnoj ideologiji, bili su prisiljeni napustiti svoj rodni grad Teslić i preseliti se iz jedne zemlje u drugu u nadi da će pronaći sigurno utočište koje ih je odvelo u države. Dirljiva je priča koja daje novu političku leću očima djece koja se ne mogu boriti za bilo koju stranu svoje porodice.

Godinama su poznata kao ‘drveće bez korijenja’ i nisu imali jasan osjećaj za porodicu ili identitet. Rat je razdvojio ljude kojima smo vjerovali i ostavio nam beznađe.

bs_BABosanski